کوری نسبت به تغییر !؟

ادراک ما از واقعیت به‌صورت قابل‌توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی است، ازجمله عوامل زمینه‌ای، انگیزش، تجربیات گذشته، آن چیزی که در آن اتفاق، ما به آن توجه می‌کنیم و عوامل بسیار دیگر. بررسی یکی از این عوامل توسط دکتر ریچارد وایزمن انجام‌شده است. او در ویدئویی که در سال ۲۰۱۲ در سایت یوتیوب منتشر کرد نشان داد که افراد در یک‌لحظه، تنها می‌توانند بر موضوعات محدودی تمرکز کنند. موضوعی که در روانشناسی با عنوان “کوری یا ندیدن تغییر” شناخته می‌شود.

این مقوله یکی از جاهایی است که اقتصاددانان رفتاری بر آن انگشت می‌گذارند و آن را شاهدی از این مسئله می‌دانند که انسان‌ها ظرفیت محدودی در توجه دارند و این نیز به‌نوبه خود باعث می‌شود نتوانند موضوعات را به‌طور کامل تجزیه‌وتحلیل کنند و درنتیجه دچار خطاهای سیستماتیکی در تفکر و تصمیماتشان می‌شوند.


در ویدئوی زیر می‌توانید خودتان را امتحان کنید!

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.