چه‌کار کنیم که افراد پول بیشتری را برای خیریه هزینه کنند؟

یکی از حوزه‌هایی که اقتصاد رفتاری به آن می‌پردازد، حوزه نیکوکاری، دستگیری از مستمندان و به‌عبارت‌دیگر اعمال خیرخواهانه است. در یک مطالعه آزمایشگاهی بسیار جذاب، به ۲۰۵ شرکت‌کننده، ۱۰ دلار داده شد و سپس آن‌ها را در گروه‌های کوچکی قرار دادند. هر یک از شرکت‌کنندگان باید مبلغی بین صفرتا ۱۰ دلار را بابت یک عمل خیر می‌پرداختند.

گروه‌ها به ۴ شکل زیر تقسیم‌شده بودند:

  • گروه ۱: مقدار پولی که همه افراد اهدا کرده بودند، توسط همه اعضای گروه دیده می‌شد.
  • گروه ۲: اسم و مقدار پولی که همه افراد اهدا کرده بودند، توسط همه اعضای گروه دیده می‌شد.
  • گروه ۳: دونفری که پایین‌ترین میزان اهدا را داشتند، همراه با اسم آن‌ها، توسط همه اعضای گروه دیده می‌شد.
  • گروه ۴: دونفری که بالاترین میزان اهدا را داشتند همراه با اسم آن‌ها، توسط همه اعضای گروه دیده می‌شد.

در مقایسه با گروه اول که به‌طور متوسط ۵٫۲۶$ پرداخته بودند، گروه دوم ۱۴%، گروه سوم ۲۰% و گروه چهارم ۳۲% بیشتر در این عمل خیر شرکت کردند. به نظر می‌رسد که افزایش پول در گروه سوم تابعی از اجتناب از احساس شرم و در گروه چهارم تابعی از پرستیج اجتماعی باشد که برای شرکت‌کنندگان داشته است.

بنابراین، استفاده از مفاهیم روان‌شناختی مانند تصویر از خود [self-image] می‌تواند به افزایش اعمال خیرخواهانه بیانجامد.


نویسنده: زهرا  موسوی

منبع: Samek, A. S., & Sheremeta, R. M. (2016). Selective recognition: How to recognize donors to increase charitable giving.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.