چهارمین جلسه از جلسات ‌ارائه‌کده – ۷ شهریور ۱۳۹۶

چهارمین جلسه از سلسله جلسات ارائه کده به‌منظور بررسی ارائه‌های اعضا و در جهت بهبود کیفی آثار و انتقال تجربیات به دیگر اعضا برگزار شد.

جلسه با ارائه آقای دکتر زمانیان آغاز گشت. موضوع اصلی این ارائه بحث خلق پول و دغدغه اصلی آن توجه دادن سیاست‌گذار به بحران‌های ناشی از آن بود. ایشان در مدت‌زمان ۳۰ دقیقه به ارائه بحث خود پرداختند. در این جلسه سعی شد تا روند تأثیرگذاری سیاستی از یک‌سو و تجربه ارائه نزد سیاست‌گذار از سوی دیگر به مخاطبان انتقال یابد.

جلسه با این رویکرد و با پرسش حاضرین و بیان نظرات ادامه یافته و با پاسخ‌های جناب زمانیان پایان یافت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.