نشست‌های موضوعی

گزارش نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

۲۹مهر۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گزارش نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاست‌گذاری صنعتی در ایران»

۲۴مهر۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

۲۳مهر۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاست‌گذاری صنعتی در ایران»

۱۶مهر۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گزارش دهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

۱۳شهریور۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گزارش تصویری مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در «علوم سیاسی و روابط بین‌الملل»

۴مرداد۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

مقدمه‌ای بر روش انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA)

۱مرداد۱۳۹۷/توسط امین کریمی

سخنرانی عمومی مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در «علوم سیاسی و روابط بین‌الملل»

۲۷تیر۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

دومین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

۱۲تیر۱۳۹۷/توسط سعید عباسیان

اولین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

۲۹خرداد۱۳۹۷/توسط ‌علی مروی

گزارش نشست موضوعی «چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران»

۱۲خرداد۱۳۹۷/توسط سعید طهماسبی

گزارش نشست موضوعی «کمی‌سازی مفهوم تولید صیانتی»

۷خرداد۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر
بارگذاری موارد بیشتر