قرارداد

تفاهم نامه، نوعی سند همکاری است که معمولا تبادل مالی و اقتصادی در آن وجود دارد، دارای مهلت و زمان‌بندی مشخص است و هدف آن ارایه محصول یا خدمتی با ویژگی‌های مشخص می‌باشد، که به تفصیل در متن سند قرارداد به آن اشاره می‌شود.