طرح اندیشکده حکمرانی شریف برای سهمیه‌بندی بنزین چه بود؟ / امکان اصلاح تصمیم اشتباه دولت به نفع مردم

تصمیم دولت درباره بنزین تقریباً بدترین تصمیمی است که دولت می‌توانست بگیرد، اما با اصلاحاتی که در طرح اندیشکده حکمرانی شریف آمده است، این سیاست می‌تواند هم برای مردم و هم برای دولت منفعت بیشتری داشته باشد.

منتشر شده در سایت خبرگزاری دانشجو در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۸٫