معرفی مدرسه حکمرانی

یکی از خلأهای مهم در ساختار تعاملی دانش و سیاست‌گذاری، فقدان نهادهایی است که بتوانند خروجی‌های مستعد دانشگاه‌ها را به بینش‌های سیاست‌گذاری، مختصات واقعی امور و مهارت‌های نقد و تحلیل سیاست‌ها مجهز نماید. اندیشکده از اواخر سال ۱۳۹۴ با توجه به شناسایی نیاز فوق دست‌به‌کار تدارک فضایی برای رفع خلأ توانمندسازی گردید. بر این اساس طرح اولیه ایجاد مدرسه حکمرانی توسط یکی از اعضا هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهیه شد و با همکاری دو نفر از دانشجویان دکتری اقتصاد دانشگاه تهران در قالب تیم مدیریت آکادمی شروع به فعالیت نمود.

از ابتدای سال ۱۳۹۵، فعالیت مدرسه حکمرانی با ورود دو تیم ۳ نفری برای توانمندسازی در قالب یک برنامه مهارت‌آموزی یک‌ساله آغاز گردید. جذب دورهٔ اول مدرسه حکمرانی بر اساس دو مسیر غربالگری مکتوب و مصاحبه و از میان فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد بهترین دانشگاه‌های تهران صورت گرفت: یک نفر از دانشگاه شریف، سه نفر از دانشگاه تهران، یک نفر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و یک نفر از دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).

دوره اول مدرسه حکمرانی با دو تیم موضوعی نظام تأمین مالی و اقتصاد سیاسی ایران، دوره‌های توانمندسازی را بر اساس برنامه‌ریزی آغاز کرد: پیگیری هم‌زمان دو مسیر آموزش‌های عمومی برای هر دو تیم به‌صورت هفتگی در حوزه مسائل اقتصاد ایران و اقتصاد مقاومتی، در کنار توانمندسازی تخصصی در بخش تأمین مالی (ماهیت پول و بانک، بانکداری مرکزی، نهادها و قوانین اقتصاد ایران و …) و در حوزه اقتصاد سیاسی (رویکردهای اقتصاد سیاسی، نظام اجرایی-اداری، فساد، رانت جویی، تنظیم گری و …).

در پایان نیم سال اول ۱۳۹۵ نخستین نقد و تحلیل‌های مکتوب دورهٔ اول مدرسه حکمرانی، در اختیار اندیشکده قرارگرفته و برنامه‌ریزی توانمندسازی نیمسال دوم آغاز به کار نموده است.