طرح اندیشکده حکمرانی شریف برای سهمیه‌بندی بنزین چه بود؟ / امکان اصلاح تصمیم اشتباه دولت به نفع مردم

۱۳آذر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

کدام قانون بیشتر صرف می کند؟!

۱۰آذر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

هزارتوی تنظیم گری فضای مجازی

۱۰آذر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: اصلاح قیمت بنزین طرحی نامناسب با اجرایی ضعیف و ناشیانه

۲۹آبان۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

بلاک‌چین، پایانی بر کلاه‌برداری علمی

۱۴آبان۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

کارگزاران سیاست‌گذاری

۱۲آبان۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

مکانیسم کنترل کسری بودجه

۳۰مهر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

داده در خدمت نفع عمومی؛ بررسی دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی

۲۴مهر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

علی مروی: پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در نیمه دوم سال / کدام بازار از کسری بودجه دولت متاثر می‌شود؟ / ارز چه خواهد شد؟

۲۳مهر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

علی مروی: از اوراق دولتی هم آبی گرم نخواهد شد!

۲۲مهر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

اینترنت و فناوری بلاک چین: اقتدارگرایانه یا دموکراتیک؟!

۲۰مهر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: حفره‌های بزرگ قانون آینده

۱۴مهر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده
بارگذاری موارد بیشتر