اتحادیه اروپا چگونه می‌خواهد «قوانین رقابت» را با پلتفرم‌های دیجیتال هماهنگ کند

۱۵تیر۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

مداخله قانونی؛ بررسی آئین‌نامه‌های اجرایی در نسبت دولت و مجلس

۱۲تیر۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

نقاط قوت و نقایص طرح «مدیریت تعارض منافع»

۱۱تیر۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

مجالس دنیا چگونه با لوایح دولت برخورد می‌کنند؟

۱۱تیر۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

واکاوی جایگاه مصوبات مجلس و شوراهای عالی

۱۱تیر۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

Post-pandemic world and the inevitable rise of inequality

۹تیر۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

Facebook’s Libra targets origins of power

۹تیر۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

چالش‌های قانون‌گذاری و فرصت‌های پیش‌رو

۸تیر۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

چرا تدوین قواعد رفتاری اخلاقی برای نمایندگان، اهمیت دارد؟

۸تیر۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

سازوکار اجرایی قواعد رفتاری نمایندگان مجلس

۸تیر۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

پساکرونا و بزنگاه سیاستی اقتصاد دیجیتال

۲۴خرداد۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده

میدان بورس، تلاقی نقدینگی و انتظارات بازیگران

۳۱اردیبهشت۱۳۹۹/توسط مدیریت سایت اندیشکده
بارگذاری موارد بیشتر
رفتن به نوار ابزار