در فرآیند سیاست‌گذاری

ارائه مسیر اصلاح حکمرانی صنعت نفت و گاز در معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت

۳مرداد۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

ارائه حکمرانی انرژی در ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری

۱مرداد۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی

۳تیر۱۳۹۷/توسط مرتضی زمانیان

ارائه مسیر اصلاح حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران به معاون وزیر نفت

۵خرداد۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

کارگروه مشترک تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت

۱خرداد۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

تغییر اساسنامه شرکت ملی گاز

۱۷اردیبهشت۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

جلسه با قائم‌مقام توانیر

۱۵اردیبهشت۱۳۹۷/توسط سعید طهماسبی

ارائه تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز به دفتر انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

۸اردیبهشت۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

میزگرد بررسی راه مواجهه با ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی

۲۱اسفند۱۳۹۶/توسط ‌علی مروی

ارائه تنظیم‌گری در پژوهشگاه نیرو با موضوع ادبیات علمی تنظیم‌گری

۲۴بهمن۱۳۹۶/توسط محمد رضا کثیری

جلسه تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز با معاون وزیر نفت

۲۴دی۱۳۹۶/توسط محمد رضا کثیری

اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

۱۴دی۱۳۹۶/توسط مدیر سایت

برنامه زمان‌بندی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

۱۰دی۱۳۹۶/توسط مدیر سایت

گزارش تصویری پنجمین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

۱۰آبان۱۳۹۶/توسط مدیر سایت

جلسه با معاون وزیر نفت

۵مهر۱۳۹۶/توسط محمد رضا کثیری

گزارش تصویری بررسی فرصت‌های همکاری اندیشکده و معاونت رفاه وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی

۴مهر۱۳۹۶/توسط مدیر سایت

اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

۱۵شهریور۱۳۹۶/توسط مدیر سایت

جلسه نقد و بررسی طرح دولت تنظیم‌گر و تکمیل مطالعات

۱۴شهریور۱۳۹۶/توسط مرتضی زمانیان

جلسه با رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

۱۲شهریور۱۳۹۶/توسط امیراحمد ذوالفقاری

سومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

۷شهریور۱۳۹۶/توسط مدیر سایت

ارائه موضوع تنظیم‌گری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور وزیر صمت

۶شهریور۱۳۹۶/توسط امیراحمد ذوالفقاری

جلسه با مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع حکمرانی انرژی

۳شهریور۱۳۹۶/توسط محمد رضا کثیری

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط شورای رقابت

۲۳مرداد۱۳۹۶/توسط مرتضی زمانیان

دومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

۱۵مرداد۱۳۹۶/توسط مهدی زینالو

پیشنهاد تدوین اساسنامه سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی

۱۰خرداد۱۳۹۶/توسط مرتضی زمانیان
بارگذاری موارد بیشتر