در فرآیند سیاست‌گذاری

جلسه با دکتر حیدری مدیرکل دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو

۱۱اردیبهشت۱۳۹۸/توسط سعید طهماسبی

جلسه با دکتر نصیری اقدم دبیرکمیسیون اقتصاد دولت درباره پیشنهاد اساسنامه پیشنهادی تنظیم گر برق

۱۱اردیبهشت۱۳۹۸/توسط سعید طهماسبی

ارائه مسیر اصلاح حکمرانی صنعت نفت و گاز در معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت

۳مرداد۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

ارائه حکمرانی انرژی در ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری

۱مرداد۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی

۳تیر۱۳۹۷/توسط مرتضی زمانیان

ارائه مسیر اصلاح حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران به معاون وزیر نفت

۵خرداد۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

کارگروه مشترک تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت

۱خرداد۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

تغییر اساسنامه شرکت ملی گاز

۱۷اردیبهشت۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

جلسه با قائم‌مقام توانیر

۱۵اردیبهشت۱۳۹۷/توسط سعید طهماسبی

ارائه تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز به دفتر انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

۸اردیبهشت۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

میزگرد بررسی راه مواجهه با ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی

۲۱اسفند۱۳۹۶/توسط ‌علی مروی

ارائه تنظیم‌گری در پژوهشگاه نیرو با موضوع ادبیات علمی تنظیم‌گری

۲۴بهمن۱۳۹۶/توسط محمد رضا کثیری
بارگذاری موارد بیشتر