حضور علی مروی در برنامه مناظره با موضوع “مالیات بر عایدی سرمایه از خودرو و مسکن”

۱۷آذر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

حضور علی مروی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع”شفاف سازی و قطع وابستگی به نفت در بودجه ۹۹″

۱۲آذر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

حضور مرتضی زمانیان در برنامه رادیویی حجره با موضوع “اصلاح ساختار بودجه”

۱۷مهر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

حضور مرتضی زمانیان در برنامه رادیویی حجره با موضوع “یارانه های پنهان و افزایش قیمت حامل های انرژی”

۱۷مهر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

حضور مرتضی زمانیان در برنامه پایش با موضوع”شفافیت‌آرای نمایندگان مجلس”

۲مهر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

زمانیان در گفتگو با رادیو اقتصاد عنوان کرد: پیشنهاد جایگزین برای حذف یارانه ثروتمندان

۱مهر۱۳۹۸/توسط مرتضی زمانیان

حضور مرتضی زمانیان در برنامه صاحبخانه خوب با موضوع”مالیات بر عایدی سرمایه”

۳۰شهریور۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: فرآیند تصویب لایحه تجارت اقتصاد را در بهت فرو برد

۲۷شهریور۱۳۹۸/توسط ‌علی مروی

مرتضی زمانیان در گفتگو با رادیو اقتصاد: توزیع نظام یارانه ای کشور ناکارآمد است

۲۶شهریور۱۳۹۸/توسط مرتضی زمانیان

گفتگوی علی مروی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع” اقتصاد بدون نفت”

۲۴شهریور۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

گفتگوی علی مروی در برنامه ایران و آفتاب با موضوع “صدور مجوزهای کسب و کار”

۲۴شهریور۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده

اصلاح ساختار بودجه باید متناسب با ظرفیت حکمرانی دولت باشد/ ضرورت شکل‌گیری مطالبه عمومی برای شروع اصلاحات

۲۵تیر۱۳۹۸/توسط مدیریت سایت اندیشکده
بارگذاری موارد بیشتر