هفتاد و چهارمین نشست حکمرانی در عمل – عملیات بازار باز

هفتاد وسومین نشست حکمرانی در عمل – مسئله شناسی و سازوکار حل مسائل در حکمرانی آموزش و پرورش

اولین نشست خبری سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: حفره‌های بزرگ قانون آینده

برنامه پیشنهادی اندیشکده حکمرانی شریف برای حل معضل یارانه‌های انرژی (بخش اول: بنزین)

previous arrow
next arrow
Slider

آخرین مطالب

رویدادها

حوزه‌های تخصصی