مطالعات سیاسی و بین‌الملل

گفت‌و‌گو با دکتر مرتضی شکری در برنامه دوران شبکه مستند با موضوع «وضعیت فروش سلاح و تجارت آن در آمریکا»

۲آذر۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

اقدامات چین در جنگ تجاری با امریکا

۲۴شهریور۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گزارش حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

۲۰شهریور۱۳۹۷/توسط محمد علی گویا

حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

۱۸شهریور۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گزارش حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

۱۴شهریور۱۳۹۷/توسط مرتضی شکری

اهمیت و ظرفیت‌های افغانستان برای ایران در دوران بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا

۱۳شهریور۱۳۹۷/توسط مرتضی شکری

حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

۶شهریور۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گزارش حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

۶شهریور۱۳۹۷/توسط امیر عباس سپهری

حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

۳۰مرداد۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گزارش حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

۲۲مرداد۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

۱۶مرداد۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

Returning to the East: Iran’s Foreign Policy after US Withdrawal from the JCPOA and Distrust in Europe

۱۳مرداد۱۳۹۷/توسط عزیزالله حاتم‌زاده
بارگذاری موارد بیشتر