معرفی گروه مطالعات اقتصادی

وظیفه یک محقق اقتصادی چیست؟ یافتن پاسخ‌های دقیق (لاجرم به سؤالات خرد) یا پاسخ به سؤالات کلان (لاجرم پاسخ‌هایی نه‌چندان دقیق). از یک‌سو ابزارهای دقیق علم اقتصاد پژوهشگران را به رقابت بیشتر در به‌کارگیری آن‌ها برای پاسخ به سؤالات خرد ترغیب نموده و از سوی دیگر دغدغه‌های سیاستمداران پاسخ‌هایی هرچند کم‌دقت‌تر را به سؤالات کلان مطالبه می‌نماید.

به‌علاوه ازیک‌طرف درهم‌تنیدگی فزاینده علم اقتصاد در ریاضیات بسیاری از سیاست‌گذاران را در فایده‌مند بودن آن به تردید افکنده و از سوی دیگر ملاحظات اجرایی حکمرانی پژوهشگران خردبین اقتصاد را در ورود به چالش‌های واقعی بی‌انگیزه‌تر می‌نماید.

گروه مطالعات اقتصادی مأموریت خود را چیدمان میزی می‌داند که بر روی آن انگیزه کافی برای نشستن توأمان سیاست‌گذاران و اقتصاددان‌ها وجود داشته باشد.

کارگروه تنظیم‌گری

این کارگروه توجه به مسئله‌ی تنظیم‌گری را در سلسله وظایف حاکمیتی کشور در دستور کار خود قرار داده است. در ادبیات علمی دهه‌های اخیر تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از کارکردهای کلیدی حاکمیت در حوزه‌های اقتصاد، مدیریت، حقوق و علوم سیاسی مورد توجه جامعه‌ی علمی و سیاست‌گذاران قرار داشته است. هدف‌گذاری این گروه کمک به طراحی یک نظام کارای تنظیم‌گری در ابعاد بخشی و فرا بخشی با توجه به ملاحظات اجتماعی و حقوقی کشور می‌باشد.

 کارگروه تأمین مالی

هدف این کارگروه شناخت نظام مالی کشور و تلاش در جهت حل چالش‌های تخصصی این حوزه می‌باشد. با توجه به جایگاه کلیدی نظام مالی در نظام اقتصادی، به نظر می‌رسد بدون اصلاح آن نمی‌توان چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای توسعه اقتصادی کشور ترسیم نمود. علیرغم پویایی‌های بسیار سریع حوزه مالی در جهان به‌ویژه پس از بحران ۲۰۰۸، به نظر می‌رسد در فضای دانشگاهی کشور کماکان آموزش رویکردهای سنتی مدیریت مالی  غلبه خود را حفظ کرده است که به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز سیاست‌گذاری در این بخش نخواهد بود. گروه تأمین مالی تلاش می‌نماید با تأکید بر رویکردهای نوین ازجمله توجه به اقتصاد کلان بازارهای مالی و تنظیم‌گری بخش بانکی بتواند بخشی از خلأهای موجود در این حوزه را پر نماید.