رهبری خود

ساختارها و سازوکارهای ارزیابی و نظارت

گزارش دهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

تغذیه صحیح و کارایی تحصیلی دانش‌آموزان

تناقضات در رژیم‌های غذایی

سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری: مبانی شناختی و دلالت‌های سیاست‌گذاری

previous arrow
next arrow

یادداشت‌ها

مطالعات موردی سیاست‌های تغییر رفتار

رویداد‌ها

چند رسانه‌ای

نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

هدف سلسله جلسات تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری (Behavioural Public Policy) در ابتدا واکاوی برخی از جنبه‌های این موضوع است که ذهن انسان چگونه اغلب اوقات در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش دچار خطا می‌شود. هدف دوم بررسی دلالت‌های سیاست‌گذاری این خطاها در حوزه‌هایی همچون مبارزه با فقر، آموزش، توسعه اقتصادی، مبارزه با جرم و فساد، سلامت و بهداشت عمومی، مصرف انرژی و محیط‌زیست، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری و … است.
این جلسات توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف با همکاری برخی از دانش‌پژوهان این حوزه و همچنین دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود و مخاطب آن اساتید و پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه است.

جدول زمان‌‌بندی دوره نخست

 • شماره
 • اول
 • دوم
 • سوم
 • چهارم
 • پنجم
 • ششم
 • هفتم
 • هشتم
 • نهم
 • دهم
 • یازدهم
 • دوازدهم
 • موضوع
 • افتتاحیه جلسات
 • تبیین رفتار عقلانی
 • نظریه چشم‌انداز و تصمیم‌گیری
 • مرور پژوهش‌ّهای اثرگذار اقتصاد‌ رفتاری
 • ابزارهای دانش رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی
 • بینش‌های رفتاری در حوزه جرم و جنایت
 • بینش‌های رفتاری در حوزه آموزش
 • بینش‌های رفتاری در حوزه محیط زیست
 • بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت
 • بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت
 • بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت
 • اختتامیه؛ پیشنهادهایی برای آینده ایران
 • تاریخ و زمان‌بندی
 • دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶،‌ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
 • دوشنبه۱۲ تیر ۱۳۹۶،‌ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
 • دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶،‌ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
 • دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶،‌ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
 • دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶،‌ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
 • دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶،‌ ۱۷ الی ۱۸:۳۰
 • دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶،‌ ۱۷ الی ۱۸:۳۰
 • دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶،‌ ۱۷ الی ۱۸:۳۰
 • دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶،‌ ۱۷ الی ۱۸:۳۰
 • دوشنبه  ۱ آبان ۱۳۹۶،‌ ۱۷ الی ۱۸:۳۰
 • دوشنبه  ۱۵ آبان ۱۳۹۶،‌ ۱۷ الی ۱۸:۳۰
 • دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶،‌ ۱۷ الی ۱۸:۳۰

جدول زمان‌بندی دوره دوم

 • شماره
 • اول
 • دوم
 • سوم
 • چهارم
 • پنجم
 • ششم
 • هفتم
 • هشتم
 • نهم
 • دهم
 • موضوع
 • افتتاحیه جلسات؛ رفاه اجتماعی و فقر
 • ریشه‌های شکست سیاست‌های فقرزدایی در خاورمیانه
 • سیاست و اخلاق آزمون‌ّهای رفتاری
 • ابعاد فقر در ایران
 • ابعاد روانشناختی خروج از فقر در کشور‌های منتخب
 • بررسی ابعاد فقر در ایران
 • درآمدی بر سیاست‌های فقرزدایی در ایران
 • درآمدی بر سیاست‌های حوزه سلامت در ایران
 • اعتیاد: دیدگاه اقتصاد رفتاری در این رابطه
 • کاربرد بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت
 • تاریخ و زمان‌بندی
 • سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷،‌ ۱۸ الی ۱۹:۳۰
 • سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷،‌ ۱۸ الی ۱۹:۳۰
 • سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷،‌ ۱۸ الی ۱۹:۳۰
 • سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷،‌ ۱۸ الی ۱۹:۳۰
 • سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷،‌ ۱۸ الی ۱۹:۳۰
 • سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷،‌ ۱۸ الی ۱۹:۳۰
 • سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷،‌ ۱۸ الی ۱۹:۳۰
 • سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷،‌ ۱۸ الی ۱۹:۳۰
 • سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷،‌ ۱۸ الی ۱۹:۳۰
 • سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷،‌ ۱۸ الی ۱۹:۳۰

کانال اقتصاد رفتاری

عکس کانال اقتصاد رفتاری

معرفی کار‌گروه

کارگروه اقتصاد رفتاری اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز کرده است. این گروه جمعی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های اقتصاد، سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب دانشگاه‌های برتر کشور و جهان است که وجه اشتراک همه آن‌ها علاقه‌مندی به کاربرد یافته‌های علوم مختلف در سیاست‌گذاری است. درواقع، هدف کارگروه اقتصاد رفتاری ایجاد پلی میان یافته‌های جدید علوم اجتماعی و رفتاری در مسائل سیاست‌گذاری کشور است.

در این راستا، این کارگروه فعالیت خود را با برگزاری «اولین سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» آغاز کرد که توانست جمع بسیار زیادی از علاقه‌مندان به مسائل مختلف سیاست‌گذاری کشور (فقر، مسائل زیست‌محیطی، سلامت و …) را دور هم جمع کند تا بتوانند مسائل کشور را با استفاده از یافته‌های نوین علمی موردبررسی قرار دهند. ازجمله فعالیت‌های ترویجی کارگروه می‌توان به ترجمه کتاب‌های «تلنگر» و «تلفیق سرمایه انسانی و رشد انسانی» و همچنین انتشار یادداشت‌های مداوم در روزنامه‌ها، مجلات و فضای مجازی اشاره کرد.

کارگروه اقتصاد رفتاری در راستای انجام‌وظیفه پژوهشی خود و نزدیکی به جامعه سیاست‌گذاری توانسته است جلسات متعددی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، شورای عالی فضای مجازی، ستاد احیای دریاچه ارومیه، شهرداری تهران، وزارت نیرو و دیگر سازمان‌ها برگزار کند که نتیجه این دیدارها، چند پروژه در حال اجرا است.