آزادسازی یارانه‌های انرژی با ایده کارت انرژی

۲۸آذر۱۳۹۷/توسط سعید طهماسبی

ساختار صنعت برق کشورهای منتخب

۲۲خرداد۱۳۹۷/توسط سعید طهماسبی

چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

۹خرداد۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

نهادگرایی در سیاست‌گذاری عمومی

۲۹فروردین۱۳۹۷/توسط محمد مهدی دهدار

بررسی شرایط و تحولات کشور ترکیه

۱۶فروردین۱۳۹۷/توسط مهدی ثابت

نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان

۸اسفند۱۳۹۶/توسط مرتضی شکری

جلسه با دکتر ابراهیم نژاد در خصوص فصل شفافیت طرح بانکداری

۱۸بهمن۱۳۹۶/توسط مدیر سایت

حلقه پژوهشی آینده‌پژوهی صادرات گاز ایران

۱۵بهمن۱۳۹۶/توسط سعید طهماسبی

جلسه با آقای نامداری در خصوص فصل شفافیت طرح بانکداری

۲۱دی۱۳۹۶/توسط مدیر سایت

ضرورت تنظیم‌گری در صنعت گاز ایران

۲۲آبان۱۳۹۶/توسط عباس ملک ثابت

جلسه بیست و ششم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: جریان معارضان در قطر

۷آبان۱۳۹۶/توسط مهدی ثابت

مسئولیت اجتماعی شرکتی

۱آبان۱۳۹۶/توسط سید جمال قریشی
بارگذاری موارد بیشتر
رفتن به نوار ابزار