حضور مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع طرح بانکداری اسلامی

=۷۵۶۶۲۷۹۸۴۰۲&data[responsive]=yes”>

‘ mobile_image=” attachment=” attachment_size=” format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” av_uid=’av-k4pltsyg’ custom_class=”]