حضور علی مروی در برنامه تهران ۲۰ با موضوع اقتصاد در شرایط تحریم

=۲۱۸۲۵۵۸۳۹۱۵&data[responsive]=yes”>

‘ mobile_image=” attachment=” attachment_size=” format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” av_uid=’av-k5kl1lu1′ custom_class=”]