جلسه پنجم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ پنجم از جلسات حلقهٔ پژوهشی اقتصاد سیاسی، رویکرد جامعه‌شناسانه به اقتصاد سیاسی توسط آقایان مهدیار و ابوطالبی ارائه گردید. در این جلسه بیان شد ذهنی کردن مسائل فرهنگی و دور کردن مسائل عینی از آن‌ها منجر به بروز مشکلاتی شده و اثرگذاری کارهای فرهنگی را با مشکل مواجه کرده است. در کارهای عینی، توجه به ساختارها مهم می‌شود و از این طریق مسئلهٔ اقتصاد سیاسی اهمیت خود را نشان می‌دهد و ضرورت ورود اقتصاد سیاسی از علوم اجتماعی مشخص می‌شود. در ادامهٔ این جلسه خلاصه‌ای از مباحث اقتصاد سیاسی ارائه‌دهندگان در موضوعات سلامت، مسکن و انرژی ارائه و به بحث گذاشته شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.