تفاهم نامه

تفاهم نامه، نوعی سند همکاری است که معمولا بار مالی برای طرفین ندارد، بدون زمان یا طولانی مدت است، الزامات و تعهدات پیچیده و تخصصی ندارد و برای توسعه همکاری‌های همه جانبه و کلی بین دو یا چند سازمان تنظیم می‌گردد و هر یک از طرفین تعهدات و وظایفی را برای برآورده شدن اهداف تفاهم نامه برعهده می‌گیرند.