سومین جلسه از سلسله نشست‌های علمی سیاست‌گذاری عمومی در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در محل اندیشکده با موضوع الزامات بسترساز پاسخگویی در سازمان‌های دولتی برگزار شد.

این ارائه بر اساس پایان‌نامه دکتری ارائه‌دهنده انجام شد. اولین موضوع تعریف پاسخگویی از منظر محققان این حوزه و تعریف مبانی پژوهش بود. در ادامه، روش تحقیق به‌کاررفته مطرح گردید. در این پژوهش محقق با استفاده از روش داده‌بنیاد به دنبال استخراج مدلی برای بیان مؤلفه‌های مؤثر در پاسخگویی در سازما‌ن‌های دولتی بود که در این رابطه ۱۰ مصاحبه تخصصی با مدیران ارشد برخی سازمان‌های دولتی انجام‌گرفته بود. در قسمت دوم برای تأیید مدل از روش معادلات ساختاری استفاده‌شده بود و با توزیع پرسشنامه و بررسی آن‌ها و تأیید خروجی‌ها بر اساس تحلیل‌های آماری مدل پیشنهادی تأییدشده بود.

دو فاکتور به‌عنوان مهم‌ترین بخش‌های مؤثر در پاسخگویی مطرح گردید و عوامل شکل‌دهنده این دوفاکتور نیز بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده استخراج‌شده و ارائه شدند.

در ادامه روایی و پایایی تحقیق تحلیل و بررسی شدند و هم با استفاده از روش‌های کمی و هم با استفاده از روش‌های کیفی اینی دو مورد جمع‌بندی شدند.

در انتهای تحقیق نیز جمع‌بندی کلی از روند پژوهش ارائه شد. خروجی ارائه‌شده در بعضی قسمت‌ها ارتباط کاملی با محتوای تحقیق نداشت و به نظر می‌رسید که محقق می‌توانست موارد مرتبط‌تری را به‌عنوان خروجی تحقیق مطرح نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.